صفحه اصلی :: مصوبات

مصوبه
شماره 1229
دوره سوم
تاریخ 9 شهريور 92
عنوان تخفیف 30% کلیه عوارض
باستناد نامه شماره 13610مورخ 7/6/92شهردار محترم به منظور درآمدزدایی و همچنین احترام به شهروندان و مناسبت های ولادت حضرت معصومه و هفته دفاع مقدس موضوع در صحن علنی شورا مطرح و پس از بحث و تبادل نظر با 30% تخفیف در کلیه ی عوارضات و بدهی بدهکاران از تاریخ 12/6/92 تا 12/7/92 موافقت و مورد تصویب قرار گرفت./.

ردیف اعضای شورا سمت موافق مخالف امضاء
1- حمید سالم پور رئیس شورا √
2- حسن دهدار نایب رئیس شورا √
3- فرامرز محمودی کوهی خزانه دارشورا √
4- نظر حسین زاده عضو شورا √
5- غلام سلطانیان عضو شورا √
6- امیر رسولی عضو شورا √


مهر شورا