صفحه اصلی :: مصوبات

مصوبه
شماره 196
دوره چهارم
تاریخ 21 مهر 94
عنوان تشویق شهروندان به مشارکت عمومی پرداخت عوارض همراه با جایزه

 باستناد لایحه شماره 18948مورخ 21/7/94 شهرداری شوشتر در خصوص فرهنگ سازی و تشویق شهروندان  به مشارکت  عمومی و در راستای  ارائه  خدمات  مطلوب تر از طریق پرداخت به موقع عوارض مبنی بر برگزاری قرعه کشی جوایز برای مودیانی که داوطلبانه از تاریخ 5/1/94لغایت 30/8/94 اقدام به پرداخت  عوارض سالیانه خود (نوسازی ، اصناف ، خودرو) نموده اند  در صحن علنی شورا  مطرح  و پس از بحث و تبادل نظر مورد موافقت و تصویب قرار گرفت./.

ردیف

اعضا شورا

سمت

موافق

مخالف

              امضاء

1.

غلام سلطانیان

رئیس شورا

 

 

2.

اسحاق عسکری

نایب رئیس

 

 

3.

حمید جاگیر

خزانه دار

 

 

4.

غلامعلی شاهمرادیان

دبیر شورا

 

 

5.

سید محمد رضا حسینی مرعشی

عضو شورا

 

 

6.

ابراهیم محمودی کوهی

عضو شورا

 

          

7.

بهرام نوروزی

عضو شورا

 

 

              مرخصی

8.

محمد رضا یاحقی

عضو شورا

 

 

9.

محمد حافظی زاده

عضو شورا

 

 

10.

حسین پنبه دانه پور

عضو شورا

 

 

11.

علی اصغر صفر چی

عضو شورا

 

          

 

                                                                                                      مهر شورا