صفحه اصلی :: مصوبات

مصوبه
شماره 197
دوره چهارم
تاریخ 27 مهر 94
عنوان کاهش جرائم دیر کرد عوارض و بهای خدمات

باستناد نامه  شماره 18637مورخ 20/7/94 مبنی بر لغو پرداخت  جرائم دیر کرد عوارض و بهای خدمات  سالیانه از 3برابر مسکونی و 5 برابر تجاری به کاهش جرائم  دیر کرد به ازاء هر سال  تاخیر  در پرداخت جهت املاک مسکونی  و تجاری  معادل یک برابر  همان سال  و برای املاک اداری و شرکت های معادل دو برابر همان سال اقدام نماید که پس از بحث و بررسی  مورد تصویب قرار گرفت./.

ردیف

اعضا شورا

سمت

موافق

مخالف

              امضاء

1.

غلام سلطانیان

رئیس شورا

 

 

مرخصی

2.

اسحاق عسکری

نایب رئیس

 

 

3.

حمید جاگیر

خزانه دار

 

 

4.

غلامعلی شاهمرادیان

دبیر شورا

 

 

5.

سید محمد رضا حسینی مرعشی

عضو شورا

 

 

6.

ابراهیم محمودی کوهی

عضو شورا

 

          

7.

بهرام نوروزی

عضو شورا

 

 

8.

محمد رضا یاحقی

عضو شورا

 

 

مرخصی

9.

محمد حافظی زاده

عضو شورا

 

 

10.

حسین پنبه دانه پور

عضو شورا

 

 

11.

علی اصغر صفر چی

عضو شورا

 

 

مرخصی

 

                                                                                                      مهر شورا