صفحه اصلی :: مصوبات

مصوبه
شماره 200
دوره چهارم
تاریخ 3 آبان 94
عنوان واگذاری مقدار 35مترمربع به خانم زارع زاده

موضوع طرح روان سازی معابر و میادین در بافت کهن  در خصوص  قسمتی از پلاک  ثبتی 2220- 2311به مساحت 28/22متر مربع  متعلق  به خانم  صدیقه زارع زاده به آدرس: خیابان شهید ، منطقه دکان شمس به قیمت کارشناسی روز محاسبه و با یک قطعه زمین تجاری به مساحت 35 متر مربع به شماره  پلاک ثبتی5546/12 واقع در بخش پنچ شوشتر  به آدرس: بلوار ملا صدرا  که بصورت قیمت کارشناسی روز  توسط کارشناس رسمی دادگستری برآورد می گردد تهاتر می شود که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح و مورد موافقت و تصویب قرار گرفت./.

ردیف

اعضا شورا

سمت

موافق

مخالف

              امضاء

1.

غلام سلطانیان

رئیس شورا

 

 

2.

اسحاق عسکری

نایب رئیس

 

 

مرخصی

3.

حمید جاگیر

خزانه دار

 

 

4.

غلامعلی شاهمرادیان

دبیر شورا

 

 

5.

سید محمد رضا حسینی مرعشی

عضو شورا

 

 

6.

ابراهیم محمودی کوهی

عضو شورا

 

 

مرخصی

7.

بهرام نوروزی

عضو شورا

 

 

8.

محمد رضا یاحقی

عضو شورا

 

 

9.

محمد حافظی زاده

عضو شورا

 

 

10.

حسین پنبه دانه پور

عضو شورا

 

 

11.

علی اصغر صفر چی

عضو شورا

 

          

                                                                                                      مهر شورا