صفحه اصلی :: مصوبات

مصوبه
شماره 201
دوره چهارم
تاریخ 3 آبان 94
عنوان فروش 15 قطعه زمین

لایحه شماره 16/19601مورخ 27/7/1394 مبنی بر فروش 15قطعه  از املاک  شهرداری(ده قطعه از املاک موجود در تعاونی سه کارون و چهارقطعه پلاک 264/1بعد از پل علامه شیخ شوشتری(ره)ویک قطعه زمین پلاک ثبتی3388/12واقع در 250واحدی) در جلسه  شورای اسلامی شهرمطرح و به استناد بند 14 از ماده 71 قانون  شوراهای اسلامی شهر پس از بحث  و تبادل نظر  با فروش املاک مذکور موافقت  گردید./.

ردیف

اعضا شورا

سمت

موافق

مخالف

              امضاء

1.

غلام سلطانیان

رئیس شورا

 

 

2.

اسحاق عسکری

نایب رئیس

 

 

مرخصی

3.

حمید جاگیر

خزانه دار

 

 

4.

غلامعلی شاهمرادیان

دبیر شورا

 

 

5.

سید محمد رضا حسینی مرعشی

عضو شورا

 

 

6.

ابراهیم محمودی کوهی

عضو شورا

 

 

مرخصی

7.

بهرام نوروزی

عضو شورا

 

 

8.

محمد رضا یاحقی

عضو شورا

 

 

9.

محمد حافظی زاده

عضو شورا

 

 

10.

حسین پنبه دانه پور

عضو شورا

 

 

11.

علی اصغر صفر چی

عضو شورا

 

          

 

                                                                                                      مهر شورا