صفحه اصلی :: مصوبات

مصوبه
شماره 203
دوره چهارم
تاریخ 3 آبان 94
عنوان واگذاری 23/1مترمربع گذر انحرافی به آقای زنده علی دهقانی

باستناد لایحه شماره 16/15951مورخ 17/6/94 شهرداری شوشتر در خصوص واگذاری مساحت 23/1مترمربع گذر انحرافی طبق ماده 19قانون نوسازی و عمران شهری  به ملک متعلق به آقای زنده علی دهقانی به آدرس: دروازه روبروی ستاد نیروی انتظامی کوچه روبروی هنرستان کمال الملک به قیمت کارشناسی روز توسط کارشناس رسمی دادگستری در جلسه شورا مطرح و پس از بحث و تبادل نظر مورد موافقت و تصویب قرار گرفت./.

ردیف

اعضا شورا

سمت

موافق

مخالف

              امضاء

1.

غلام سلطانیان

رئیس شورا

 

 

2.

اسحاق عسکری

نایب رئیس

 

 

مرخصی

3.

حمید جاگیر

خزانه دار

 

 

4.

غلامعلی شاهمرادیان

دبیر شورا

 

 

5.

سید محمد رضا حسینی مرعشی

عضو شورا

 

 

6.

ابراهیم محمودی کوهی

عضو شورا

 

 

مرخصی

7.

بهرام نوروزی

عضو شورا

 

 

8.

محمد رضا یاحقی

عضو شورا

 

 

9.

محمد حافظی زاده

عضو شورا

 

 

10.

حسین پنبه دانه پور

عضو شورا

 

 

11.

علی اصغر صفر چی

عضو شورا

 

          

 

                                                                                                      مهر شورا