صفحه اصلی :: مصوبات

مصوبه
شماره 211
دوره چهارم
تاریخ 8 آذر 94
عنوان احداث و راه اندازی آبشار رنگین کمان پل آزادگان

بازگشت به لایحه23014مورخ 3/9/94 به استناد  بند 9ماده 55قانون شهرداریها نسبت به احداث و راه اندازی  آبشار رنگین کمان پل آزادگان از طریق  نصب پمپ و روشنایی اتوماتیک 7رنگ  با آبشار  بطول 120متر با 600نازل آبشار و نصب  فواره  سقوط آزاد  در میانه  رود خانه  توسط شرکت مردان  آفتاب مهاجر  به مبلغ 000/000/990/3ریال شامل  برآورد  تهیه  و نصب  و اجرا به مبلغ 000/000/000/3ریال و خرید اقلام ستاره دار  به مبلغ 000/000/990ریال به دلیل اهمیت موضوع و سرعت در ارجاع کار و زمان بر بودن تشریفات معاملات و رعایت صرفه و صلاح شهرداری پس از بحث و تبادل نظر در صحن علنی شورامطرح و مورد تصویب قرار گرفت. همچنین مقرر گردید قسمتی از  هزینه  را بصورت  غیر نقدی  با رعایت  آیین نامه  و پایین ترین نرخ ممکن  دریافت گردد لذا  با ترک تشریفات  بنام شرکت  مردان آفتاب  مهاجر موافقت شد./.

ردیف

اعضا شورا

سمت

موافق

مخالف

              امضاء

1.

غلام سلطانیان

رئیس شورا

 

 

2.

اسحاق عسکری

نایب رئیس

 

 

مرخصی

3.

حمید جاگیر

خزانه دار

 

 

4.

غلامعلی شاهمرادیان

دبیر شورا

 

 

5.

سید محمد رضا حسینی مرعشی

عضو شورا

 

 

6.

ابراهیم محمودی کوهی

عضو شورا

 

          

7.

بهرام نوروزی

عضو شورا

 

 

8.

محمد رضا یاحقی

عضو شورا

 

 

9.

محمد حافظی زاده

عضو شورا

 

 

10.

حسین پنبه دانه پور

عضو شورا

 

 

11.

علی اصغر صفر چی

عضو شورا

 

          

مهر شورا