صفحه اصلی :: مصوبات

مصوبه
شماره 212
دوره چهارم
تاریخ 8 آذر 94
عنوان کاهش حق مشرفیت املاک در معابر کمتر از 6متر

بازگشت به لایحه شماره 16/22694مورخ 1/9/94 به استناد  بند 14ماده 71 جهت تشویق شهروندان  نسبت به تعریض و بازگشایی معابر  با عرض 6متر و کمتر و همچنین کاهش  مشکلات ترافیکی به خصوص بافت قدیمی  شهر و روان سازی  معابر  با کاهش  حق مشرفیت جهت املاک  با کاربری تجاری، مختلط، صنعتی و خدماتی از  35  % به 20%  وجهت املاک با کاربری مسکونی ، اداری، آموزشی از 25% به 15% در صحن علنی شورا مطرح  و پس از بحث و تبادل نظر مورد موافقت و تصویب قرار گرفت./.

ردیف

اعضا شورا

سمت

موافق

مخالف

              امضاء

1.

غلام سلطانیان

رئیس شورا

 

 

2.

اسحاق عسکری

نایب رئیس

 

 

مرخصی

3.

حمید جاگیر

خزانه دار

 

 

4.

غلامعلی شاهمرادیان

دبیر شورا

 

 

5.

سید محمد رضا حسینی مرعشی

عضو شورا

 

 

6.

ابراهیم محمودی کوهی

عضو شورا

 

          

7.

بهرام نوروزی

عضو شورا

 

 

8.

محمد رضا یاحقی

عضو شورا

 

 

9.

محمد حافظی زاده

عضو شورا

 

 

10.

حسین پنبه دانه پور

عضو شورا

 

 

11.

علی اصغر صفر چی

عضو شورا

 

          

 

                                                                                                      مهر شورا