صفحه اصلی :: مصوبات

مصوبه
شماره 213
دوره چهارم
تاریخ 16 آذر 94
عنوان بالا بودن تعرفه عوارض کشتار دام بزرگ

باستناد لایحه شماره 5/21029مورخ 13/8/94  در خصوص  بالا بودن میزان تعرفه عوارض  کشتار دام بزرگ  و همچنین اعتراض سلاخان  مبنی بر مقرون به صرفه نبودن کشتار دام ، شهرداری در نظر دارد  مبلغ  عوارض بر کشتار و ذبح  هر لاشه دام  بزرگ را از هر لاشه 50/000ریال   به هر لاشه 42/000ریال کاهش  دهد و با توجه به عدم پرداخت  عوارض  طبق مصوبه قبلی، اعمال  تعرفه پیشنهادی  فوق از تاریخ ا/ 1/94 می باشد که پس از بحث و بررسی  در صحن علنی شورا مورد موافقت و تصویب قر ار گرفت./.

ردیف

اعضا شورا

سمت

موافق

مخالف

              امضاء

1.

غلام سلطانیان

رئیس شورا

 

 

2.

اسحاق عسکری

نایب رئیس

 

 

3.

حمید جاگیر

خزانه دار

 

 

4.

غلامعلی شاهمرادیان

دبیر شورا

 

 

5.

سید محمد رضا حسینی مرعشی

عضو شورا

 

 

6.

ابراهیم محمودی کوهی

عضو شورا

 

          

7.

بهرام نوروزی

عضو شورا

 

 

 

8.

محمد رضا یاحقی

عضو شورا

 

 

9.

محمد حافظی زاده

عضو شورا

 

 

10.

حسین پنبه دانه پور

عضو شورا

 

 

مرخصی

11.

علی اصغر صفر چی

عضو شورا

 

          

 

                                                                                                      مهر شورا