صفحه اصلی :: مصوبات

مصوبه
شماره 217
دوره چهارم
تاریخ 12 دي 94
عنوان واگذاری میدل کروزها

بازگشت به لایحه شماره 45/20694مورخ 10/8/94مبنی برواگذاری میدل کروزها به استناد  بند 9ماده 55 قانون شهرداریها، پس از بحث و تبادل نظر اعضای شورای اسلامی شهر  به دلیل صرفه اقتصادی شهرداری و مستهلک شدن میدل کروز ها با کلیات واگذاری و فروش این ماشین آلات با الویت به افراد طرف قرارداد به قیمت کارشناسی روز به آنان واگذار گردد در غیر اینصورت به صورت مزایده عمومی به استناد  بند 14 ماده 76قانون شورا ها  با رعایت ماده 9آیین نامه معاملاتی شهرداریها نسبت به واگذاری موافقت گردید./.

ردیف

اعضا شورا

سمت

موافق

مخالف

              امضاء

1.

غلام سلطانیان

رئیس شورا

 

 

2.

اسحاق عسکری

نایب رئیس

 

 

مرخصی

3.

حمید جاگیر

خزانه دار

 

 

4.

غلامعلی شاهمرادیان

دبیر شورا

 

 

5.

سید محمد رضا حسینی مرعشی

عضو شورا

 

 

6.

ابراهیم محمودی کوهی

عضو شورا

 

          

7.

بهرام نوروزی

عضو شورا

 

 

8.

محمد رضا یاحقی

عضو شورا

 

 

9.

محمد حافظی زاده

عضو شورا

 

 

10.

حسین پنبه دانه پور

عضو شورا

 

 

11.

علی اصغر صفر چی

عضو شورا

 

          

مهر شورا