صفحه اصلی :: مصوبات

مصوبه
شماره 219
دوره چهارم
تاریخ 10 دي 94
عنوان واگذاری مقدار 65/15به آقای سید مصطفی ملائکه پور

با توجه  به لایحه ارسالی شماره 16/25135مورخ 1/10/94 مبنی بر اینکه  از پلاک ثبتی3/1016واقع  در بخش یک  شوشتر به مساحت  65/15متر مربع متعلق  به آقای  سید مصطفی ملائکه پور که در تعریض قرار گرفته  بود  و پس از کسر مطالبات شهرداری  بابت  عوارض  ساخت و ساز  و غیره مبلغ 700/538/785ریال ازاین شهرداری  طلبکار می باشد  نسبت به واگذاری ملک معوض  از املاک  سهم ده درصد  با قیمت  روز هیات سه نفره  کارشناسان  رسمی دادگستری اقدام نماید  که پس از بحث و تبادل نظر مورد موافقت و تصویب قرار گرفت./.

ردیف

اعضا شورا

سمت

موافق

مخالف

              امضاء

1.

غلام سلطانیان

رئیس شورا

 

 

2.

اسحاق عسکری

نایب رئیس

 

 

3.

حمید جاگیر

خزانه دار

 

 

4.

غلامعلی شاهمرادیان

دبیر شورا

 

 

5.

سید محمد رضا حسینی مرعشی

عضو شورا

 

 

6.

ابراهیم محمودی کوهی

عضو شورا

 

          

7.

بهرام نوروزی

عضو شورا

 

 

8.

محمد رضا یاحقی

عضو شورا

 

 

9.

محمد حافظی زاده

عضو شورا

 

 

10.

حسین پنبه دانه پور

عضو شورا

 

 

11.

علی اصغر صفر چی

عضو شورا

 

          

 

                                                                                                      مهر شورا