صفحه اصلی :: مصوبات

مصوبه
شماره 225
دوره چهارم
تاریخ 29 دي 94
عنوان احداث ترمینال بین شهری در ایستگاه عقیلی توسط آقای درویشی لاسبز

باستناد لایحه شماره 16551مورخ 24/6/94با توجه به اینکه درخواست آقای سجاد درویشی لاسبز مبنی بر  احداث ترمینال بین شهری در ایستگاه عقیلی در هئیت عالی سرمایه گذاری مورد بررسی و تایید قرار گرفته و در حال طی مراحل قانونی و اداری خود می باشد این شهرداری قصد صدور مجوز راه اندازی به صورت موقت استفاده از کانکس و نقشه های پیوستی که پس از بحث و تبادل نظر مورد موافقت و تصویب قرار گرفت./.

ردیف

اعضا شورا

سمت

موافق

مخالف

              امضاء

1.

غلام سلطانیان

رئیس شورا

 

 

مرخصی

2.

اسحاق عسکری

نایب رئیس

 

 

3.

حمید جاگیر

خزانه دار

 

 

4.

غلامعلی شاهمرادیان

دبیر شورا

 

 

5.

سید محمد رضا حسینی مرعشی

عضو شورا

 

 

6.

ابراهیم محمودی کوهی

عضو شورا

 

          

7.

بهرام نوروزی

عضو شورا

 

 

8.

محمد رضا یاحقی

عضو شورا

 

 

مرخصی

9.

محمد حافظی زاده

عضو شورا

 

 

10.

حسین پنبه دانه پور

عضو شورا

 

 

11.

علی اصغر صفر چی

عضو شورا

 

 

مرخصی

 

                                                                                                      مهر شورا