صفحه اصلی :: مصوبات

مصوبه
شماره 226
دوره چهارم
تاریخ 29 دي 94
عنوان واگذاری شهر بازی رنگین کمان واقع در پارک بعثت به آقای رضا سلطانی

با استناد لایحه شماره 45/26480مورخ 94/10/14 با پیشنهاد شهرداری شوشتر و به استناد بند 9ماده 55 قانون شهرداریها با واگذاری شهر بازی رنگین کمان واقع در پارک بعثت به آقای رضا سلطانی(سرمایه گذار) به شرط نوسازی و رنگ آمیزی  وسایل ، روشنایی و سرویس دهی کامل، همچنین استفاده از قسمت  پارک بعثت( قسمت بانوان) در ایام عمومی از قسمت شهر سازی، با رعایت  صرفه و صلاح شهرداری با قیمت 000/500/7ریال بصورت ماهیانه به استناد  بند 14 ماده 76 قانون  شوراهای اسلامی شهر موافقت  می گردد./.

ردیف

اعضا شورا

سمت

موافق

مخالف

              امضاء

1.

غلام سلطانیان

رئیس شورا

 

 

2.

اسحاق عسکری

نایب رئیس

 

 

مرخصی

3.

حمید جاگیر

خزانه دار

 

 

4.

غلامعلی شاهمرادیان

دبیر شورا

 

 

5.

سید محمد رضا حسینی مرعشی

عضو شورا

 

 

6.

ابراهیم محمودی کوهی

عضو شورا

 

 

مرخصی

7.

بهرام نوروزی

عضو شورا

 

 

8.

محمد رضا یاحقی

عضو شورا

 

 

9.

محمد حافظی زاده

عضو شورا

 

 

10.

حسین پنبه دانه پور

عضو شورا

 

 

11.

علی اصغر صفر چی

عضو شورا

 

          

 

                                                                                                      مهر شورا