صفحه اصلی :: مصوبات

مصوبه
شماره 227
دوره چهارم
تاریخ 29 دي 94
عنوان انتقال قرارداد سرسره آبی پارک جزیره به آقای سجاد مرادی

باستناد لایحه شماره 45/ 24210مورخ 22/9/94با پیشنهاد شهردار قرارداد سر سره آبی پارک جزیره به شماره 36396/13/12/91بعد از تمام تسویه حساب های قانونی به شهرداری و دارایی و تامین اجتماعی و دیگر ادارات قانونی انتقال به آقای  سجاد مرادی زاده بعد از بحث و تبادل نظر در صحن علنی شورا مورد موافقت و تصویب قرار گرفت./.

ردیف

اعضا شورا

سمت

موافق

مخالف

              امضاء

1.

غلام سلطانیان

رئیس شورا

 

 

2.

اسحاق عسکری

نایب رئیس

 

 

مرخصی

3.

حمید جاگیر

خزانه دار

 

 

4.

غلامعلی شاهمرادیان

دبیر شورا

 

 

5.

سید محمد رضا حسینی مرعشی

عضو شورا

 

 

6.

ابراهیم محمودی کوهی

عضو شورا

 

 

مرخصی

7.

بهرام نوروزی

عضو شورا

 

 

8.

محمد رضا یاحقی

عضو شورا

 

 

9.

محمد حافظی زاده

عضو شورا

 

 

10.

حسین پنبه دانه پور

عضو شورا

 

 

11.

علی اصغر صفر چی

عضو شورا

 

          

 

                                                                                                      مهر شورا