صفحه اصلی :: مصوبات

مصوبه
شماره 231
دوره چهارم
تاریخ 13 بهمن 94
عنوان فروش قسمتی از زمین مازاد ایستگاه مرکزی آتش نشانی بصورت مزایده عمومی

باستناد لایحه شماره 16/28663مورخ 7/11/1394با توجه به ضرورت پرداخت حقوق پرسنل و تکمیل پروژه های در حال اجرا و همچنین بدهی بالای شهرداری با بت مطالبات پیمانکارن عمرانی و برنامه ریزی جهت تسریع در اجرا و تکمیل پروژه ها ی مذکور و همچنین ایجاد درآمد، این شهرداری در نظر دارد با توجه به مازاد بودن بخشی از زمین ایستگاه مرکزی آتش نشانی (ضلع جنوبی )نسبت به تفکیک قسمتی از آن تحت پلاک 25/5113و5097و5099 واقع در بخش یک بصورت ده باب مغازه تجاری با مجموع مساحت 240 مترمربع و فروش آنها از طریق مزایده عمومی برابر طرح تفکیکی پیوست اقدام نماید که پس از بحث و بررسی در صحن علنی شورا مورد موافقت و تصویب قرار گرفت./.

ردیف

اعضا شورا

سمت

موافق

مخالف

              امضاء

1.

غلام سلطانیان

رئیس شورا

 

 

2.

اسحاق عسکری

نایب رئیس

 

 

3.

حمید جاگیر

خزانه دار

 

 

4.

غلامعلی شاهمرادیان

دبیر شورا

 

 

5.

سید محمد رضا حسینی مرعشی

عضو شورا

 

 

          مرخصی

6.

ابراهیم محمودی کوهی

عضو شورا

 

          

7.

بهرام نوروزی

عضو شورا

 

 

         مرخصی

8.

محمد رضا یاحقی

عضو شورا

 

 

9.

محمد حافظی زاده

عضو شورا

 

 

10.

حسین پنبه دانه پور

عضو شورا

 

 

11.

علی اصغر صفر چی

عضو شورا

 

          

 

                                                                                                      مهر شورا