صفحه اصلی :: مصوبات

مصوبه
شماره 232
دوره چهارم
تاریخ 13 بهمن 94
عنوان فروش قسمتی از ضلع جنوبی ترمینال شهرداری به تعداد 11باب مغازه تجاری و ضلع شرقی آن به تعداد 7باب مغازه تجاری بصورت مزایده عمومی

با توجه به ضرورت پرداخت حقوق پرسنل وتکمیل پروژه های در حال اجرا و بدهی های بالای شهرداری بابت مطالبات پیمانکاران عمرانی و ایجاد درآمد پیشنهاد شهرداری در لایحه شماره 29222/16مورخ 94/11/12مبنی بر تفکیک قسمتی از ضلع جنوبی ترمینال شهرداری به تعداد یازده باب مغازه تجاری(مساحت تقریبی231متر مربع ) وضلع شرقی آن جنب ساختمان شورا به تعداد هفت باب مغازه تجاری(مساحت تقریبی 147متر مربع) برابر طرح پیوستی و فروش اعیانی ملک های مذکور در صحن علنی شورا مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. لازم به ذکر است پس از تعیین قیمت روز کارشناسی رسمی دادگستری قیمت پایه در شورا تعیین واز طریق مزایده عمومی اقدام گردد./. 

ردیف

اعضا شورا

سمت

موافق

مخالف

              امضاء

1.

غلام سلطانیان

رئیس شورا

 

 

2.

اسحاق عسکری

نایب رئیس

 

 

3.

حمید جاگیر

خزانه دار

 

 

4.

غلامعلی شاهمرادیان

دبیر شورا

 

 

5.

سید محمد رضا حسینی مرعشی

عضو شورا

 

 

            مرخصی

6.

ابراهیم محمودی کوهی

عضو شورا

 

          

7.

بهرام نوروزی

عضو شورا

 

 

           مرخصی

8.

محمد رضا یاحقی

عضو شورا

 

 

9.

محمد حافظی زاده

عضو شورا

 

 

10.

حسین پنبه دانه پور

عضو شورا

 

 

11.

علی اصغر صفر چی

عضو شورا

 

          

 

                                                                                                      مهر شورا