صفحه اصلی :: مصوبات - صفحه 5

مصوبات
3 4 5 6 7
شماره عنوان تاریخ
4-64 خرید آسفالت جهت روکش خیابان شریعتی غربی 24 فروردين 93
4-63 خرید آسفالت جهت ترمیم آسفالت شهر1636تن 20 فروردين 93
4-62 با توجه به اینکه سه بار مزایده برگزازشد،واگذاری پارکبان به آقای همتی 20 فروردين 93
4-61 پروژ های جاری و عمرانی و بخش خصوصی سال93 21 اسفند 92
4-60 بهسازی آسفالت شهر، خرید 1800تن آسفالت از بخش خصوصی 20 اسفند 92
4-59 راه اندازی ورزش پینت بال ، مزایده عمومی 17 اسفند 92
4-58 عقد قرارداد با شرکت ایران سیستم 6 اسفند 92
4-57 خرید قیر 6 اسفند 92
4-56 اختصاص سبد کالا به پرسنل شهرداری 6 اسفند 92
4-55 پرداخت طلب شرکت مهندسین بنیان پی از بودجه جاری 6 اسفند 92
4-54 واگذاری گذر متروکه به آقای کامران پور احمدیان 21 بهمن 92
4-53 واگذاری دفاتر پیشخوان دولت به بخش خصوصی 21 بهمن 92
4-52 تمدید عوارض35% تا 28 اسفد ماه 92 21 بهمن 92
4-51 اختیارات آقای اسکندری معاون شهردار 21 بهمن 92
4-50 رنگ آمیزی جداول سطح شهر ، اصلاح وترمیم جداول 19 بهمن 92
4-49 تعرفه عوارض محلی سال 93 15 بهمن 92
4-48 حق الجلسه کمیسیون اعضاء کمیسیون های بدوی و تجدید نظرماده100 13 بهمن 92
4-47 متمم بودجه سال 1392 12 بهمن 92
4-46 المان میدان 15 خرداد 9 بهمن 92
4-45 واگذاری و نگهداری و ارائه خدمات کشتارگاه صنعتی به بخش خصوصی 7 بهمن 92
4-44 کرایه دادن دستگاهای شهرداری به بخش خصوصی شرکت ترسیم گران 1 بهمن 92
4-43 معرفی آقای پرویز بهداروند بعنوان مدیر عامل تاکسیرانی 1 بهمن 92
4-42 ساماندهی وانت بارها 10 بهمن 92
4-41 تخفیف عوارض 30% ساختمانی مالکینی که بصورت نقدی پرداخت نمایند 14 دي 92
4-40 معرفی آقای سید مهدی ایوبی بعنوان مدیر عامل آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 16 دي 92
4-39 صدور اخطاریه به مالکین املاک مخروبه و نیمه تمام 16 دي 92
4-38 بکارگیری یک نفر از اداره راهور جهت ساماندهی ایستگاه های سطح شهر 16 دي 92
4-37 استقرار اسباب بازی بادی در پارک گلستان از طریق مزایده عمومی 16 دي 92
4-36 000/000/ 500/ ریال در متمم بودجه سال جاری جهت پیاده روسازی 16 دي 92
4-35 واگذاری مقدار30/1مترمربع گذر متروکه به آقای عظیم وحیدی 4 دي 92
3 4 5 6 7