صفحه اصلی :: مصوبات دوره سوم - صفحه 1

مصوبات دوره سوم
1 2 3 4 5
شماره عنوان تاریخ
3-279640 اخذ وام از وزارت کشور 29 دي 90
3-1232 حق السعی دو نفر از کارشناسان ساختمانی شهرداری 10 شهريور 92
3-1231 بیمه تکمیلی سه نفر از خانواده پرسنل شهرداری 10 شهريور 92
3-1230 خرید آسفالت از پیمانکار 9 شهريور 92
3-1229 تخفیف 30% کلیه عوارض 9 شهريور 92
3-1228 خرید قیر 9 شهريور 92
3-1227 پرداخت حق السعی به شهردار 9 شهريور 92
3-1226 احتصاص یک درصد از بودجه شهرداری به پرسنل 4 شهريور 92
3-1225 سازمان همیاری استان خوزستان 4 شهريور 92
3-1224 بکارگیری 17 نیرو جهت حراست و آتش نشانی 9 مرداد 92
3-1223 اجرای قرارداد24518 با آقای علیرضا خادم 28 مرداد 92
3-1222 تمدیدقرارداد موسسه حسابرسی اهمیت نگر 9 مرداد 92
3-1221 اصلاحیه و تجدید 30% کلیه عوارض 12 مرداد 92
3-1220 طلب شرکت تعاونی 19 شوشتر 31 تير 92
3-1219 انتقال مبلغ طلب شرکت راه سازان 22 تير 92
3-1218 واگذاری عرصه و اعیان پلاک های آقای فریدون ستار شیخی 19 تير 92
3-1217 معرفی نادر پارسازاده بعنوان کارشناس خبره 19 تير 92
3-1216 ماده103 و لایحه متمم آئین نامه کمیسیون حفاری 19 تير 92
3-1215 حق السعی پرسنل شهرداری به مبلغ 000/000/500ریال 19 تير 92
3-1214 واگذاری نجات غریق به شرکت غواصی اعماق کارون از طریق ترک تشریفات 19 تير 92
3-1213 پرداخت مبلغ 000/500/40ریال جهت عزیمت زائران مرقد امام (ره) 19 تير 92
3-1212 تفریغ بودجه سال 91 شهرداری به مبلغ 391/057/467/108ریال 15 تير 92
3-1211 عقد قرارداد مطالعه احداث دروازه ورودی شهر 9 تير 92
3-1210 حق السعی شهردار به مبلغ 000/000/15 ریال بصورت ماهیانه تا شهریور ماه 1 تير 92
3-1209 پارکینگ موتورسیکلت بازار راتق 1 تير 92
3-1208 تمدید مصوبه تخفیف عوارض به مقدار30% 1 تير 92
3-1207 واگذاری مقدار 22/7 مترمربع به آقای عزیز اله حاجی 1 تير 92
3-1206 تقاضای آقای مسعود رحیم پور تحت پلاک 26/14 21 خرداد 92
3-1205 رعایت حقوق ارتفاقی سایر املاک 21 خرداد 92
3-1204 سرانه معابر20% تعاونی مسکن3 کارکنان کارون 21 خرداد 92
1 2 3 4 5