صفحه اصلی :: مصوبات دوره سوم - صفحه 14

مصوبات دوره سوم
10 11 12 13 14
شماره عنوان تاریخ
3-600 واگذاری 70 سانتی مترمربع به آقایان صفر چی ومقدس خیاط 19 بهمن 88
3-198 نرخ کرایه تاکسیهای شهری و حومه 24 ارديبهشت 91
3-0 پرداخت طلب شرکت زرین دژ 24 مهر 91
10 11 12 13 14