صفحه اصلی :: مصوبات دوره سوم - صفحه 3

مصوبات دوره سوم
1 2 3 4 5
شماره عنوان تاریخ
3-1173 بودجه سال 1392 23 اسفند 91
3-1172 پروژ های عمرانی شهرداری در سال 1392 23 اسفند 91
3-1171 برگزاری مزایده عمومی نصب کانکس در ترمینال 23 اسفند 91
3-1170 تهاتر ملک آقای منصور غلام پور 19 اسفند 91
3-1169 فروش آهن آلات اسقاطی25 تن و 5 تانکر فرسوده قیر 12 اسفند 91
3-1168 ارزاق به پرسنل شهرداری تا سقف 000/000/ 250ریال 12 اسفند 91
3-1167 واگذاری مقدار 67/1 متر مربع به آقای محمد حسین اعتصامی 12 اسفند 91
3-1166 برگزاری مزایده عمومی طرح پارکبان با قیمت پایه 000/000/ 150ریال 12 اسفند 88
3-1165 پرداخت مبلغ یک میلیون پانصد هزار ریال 8 اسفند 91
3-1164 فروش هتل جهانگردی از طریق مزایده عمومی 12 اسفند 91
3-1163 تفکیک اراضی کشاورزی و باغکاری (زراعی) 1 اسفند 91
3-1162 تعیین پیمانکار نیروی انسانی به مدت یکسال با تعیین اضافه کاری 29 بهمن 91
3-1161 پرداخت کمک هزینه درمان احدی از پرسنل شهرداری 28 بهمن 91
3-1160 واگذاری27 سانتیمتر به آقای حسن علیزاده 28 بهمن 91
3-1159 واگذاری گذر انحرافی به آقای خسرو احمدی با کاربری تجاری 28 بهمن 91
3-1158 تخفیف عوارض 20% (یکماه) 28 بهمن 91
3-1157 اعلام مسیرهای پارک خودرو و مو تورسیکلت 24 بهمن 91
3-1156 هزینه آسفالت معابر جدید الاحداث 18 بهمن 91
3-1155 شورای نامگذاری شهر شوشتر 17 بهمن 91
3-1154 عملیات و زیر سازی معابر فرهنگ شهر،عمار، بلوار امام حسین(ع) و تعاونی ها 17 بهمن 91
3-1153 ساماندهی وضعیت ماهی فروشان شب عید و پارکینگ نوروزی و اساب بازی بادی 14 بهمن 91
3-1152 غرامت منزل آقای غلامحسین شوریده 14 بهمن 91
3-1151 تعرفه عوارض محلی سال 92 شهرداری شوشتر 9 بهمن 91
3-1150 تامین 50% هزینه تهیه و نصب دوربین و اتاق مونیتورینگ در سطح شهر 9 بهمن 91
3-1149 پرداخت مبلغ 000/000/5 ریال به آقای جهانبخش نظری 1 بهمن 91
3-1148 واگذاری مقدار66/2 مترمربع به آقای منصور قیصر نیا 2 بهمن 91
3-1147 خرید گذر انحرافی توسط خانم سلطان دربندی 2 بهمن 91
3-1146 واگذاری ایستگاه CNG از طریق مزایده عمومی 20 دي 91
3-1145 ساماندهی خطوط شهری از طریق خودروهای شخصی 20 دي 91
3-1144 تعیین تعرفه ماموریت های برون شهری و درون شهری 24 دي 91
1 2 3 4 5