صفحه اصلی :: مصوبات دوره سوم - صفحه 4

مصوبات دوره سوم
2 3 4 5 6
شماره عنوان تاریخ
3-1143 خرید ارزاق برای پرسنل شهرداری 24 دي 91
3-1142 تخفیف عوارض 20% 20 دي 91
3-1141 متمم بودجه سال 91 12 دي 91
3-1140 واگذاری مقدار (23/ 5) مترمربع به آقای حسین پور افشار 10 دي 91
3-1139 مساعدت مالی به آقای آرپناهی 10 دي 91
3-1138 امور پارکبان شهری در خیابان طالقانی 9 دي 91
3-1137 تعرفه پارکینگ برای پارک موتور سیکلت و خودرو 9 دي 91
3-1136 کمک مالی به آقای سراج خرمی 28 آذر 91
3-1135 پرداخت مبلغ 000/000/5ریال به خانوداه مرحوم بهداروند 25 آذر 91
3-1134 واگذاری گذر متروکه در کمیته سوخت نهر رقت (10) نفر از اهالی 25 آذر 91
3-1133 اصلاح قرارداد با شرکت ترسیم گران رامهرمز 25 آذر 91
3-1132 واگذاری مقدار 40 سانتی متر به خانم صفر چی 25 آذر 91
3-1131 واگذاری 17 دستگاه میدل کروز به پیمانکار 25 آذر 91
3-1130 اصلاح مصوبه 1085 در مورد میدل باسها 21 آذر 91
3-1129 پرداخت طلب شرکت ندای عمران جنوب 21 آذر 91
3-1128 اصلاح قرارداد احمد احمد زاده 21 آذر 91
3-1127 خرید مقدار 65/20 ملک شهرداری توسط مقیم زاده 21 آذر 91
3-1126 اصلاح قرارداد سید مجید ثابتی 21 آذر 91
3-1125 تعویض 15تن نفت کور های نفت (مازوت) 19 آذر 91
3-1124 پرداخت طلب شرکت نیاوران 12 آذر 91
3-1123 کمک به تیم فوتسال بانوان شهرداری 13 آذر 91
3-1122 تهاتر مقدار 88 سانتی متر ملک پلاک 1/ 1398 بخش یک 7 آذر 91
3-1121 پرداخت غرامت به آقای حسین نداف 30 آبان 91
3-1120 پرداخت طلب شرکت رزاق بنا 30 آبان 91
3-1119 افزایش کرایه تاکسی در سال 91 30 آبان 91
3-1116 واگذاری معبر متروکه به شرکت آبفا 30 آبان 91
3-1115 حسابرسی از شهرداری از طریق مناقصه 20 آبان 91
3-1114 واگذاری سیم کارهای تلفن همراه به مسئولین واحدها 20 آبان 91
3-1113 تمدید مهلت یک ماهه تخفیف 20% عوارض 9 آبان 91
3-1112 دوره سه ماه تنفس جهت تعمیرات کارخانه آسفالت 6 آبان 91
2 3 4 5 6