صفحه اصلی :: مصوبات دوره چهارم - صفحه 1

مصوبات دوره چهارم
1 2 3 4 5
شماره عنوان تاریخ
4-233 بخشودگی جرائم تاخیر در پرداخت عوارض خودرو 13 بهمن 94
4-232 فروش قسمتی از ضلع جنوبی ترمینال شهرداری به تعداد 11باب مغازه تجاری و ضلع شرقی آن به تعداد 7باب مغازه تجاری بصورت مزایده عمومی 13 بهمن 94
4-231 فروش قسمتی از زمین مازاد ایستگاه مرکزی آتش نشانی بصورت مزایده عمومی 13 بهمن 94
4-228 حق الزحمه اعضای کمیسیون ماده صد 29 دي 94
4-227 انتقال قرارداد سرسره آبی پارک جزیره به آقای سجاد مرادی 29 دي 94
4-226 واگذاری شهر بازی رنگین کمان واقع در پارک بعثت به آقای رضا سلطانی 29 دي 94
4-225 احداث ترمینال بین شهری در ایستگاه عقیلی توسط آقای درویشی لاسبز 29 دي 94
4-223 احداث مغازه های بازارچه محلی منطقه فرهنگ شهر شامل 30باب از طریق مزایده عمومی 17 دي 94
4-222 حق الزحمه کمیسیون معاملات شهرداری 17 دي 94
4-221 الحاق متمم بودجه سال94 17 دي 94
4-220 تفکیک پلاک 11/1011متعلق به سازمان جهاد کشاورزی شهرستان شوشتر 10 دي 94
4-219 واگذاری مقدار 65/15به آقای سید مصطفی ملائکه پور 10 دي 94
4-218 تفکیک پلاک 14/19متعلق به تعاونی مسکن شماره چهار کارون 12 دي 94
4-217 واگذاری میدل کروزها 12 دي 94
4-216 واگذاری یکباب مغازه تجاری به آقای کرتلایی 30 آذر 94
4-215 واگذاری گذر انحرافی به خانم عسکری 30 آذر 94
4-214 تفکیک پلاک ثبتی 1/33بخش سه شوشتر 30 آذر 94
4-213 بالا بودن تعرفه عوارض کشتار دام بزرگ 16 آذر 94
4-212 کاهش حق مشرفیت املاک در معابر کمتر از 6متر 8 آذر 94
4-211 احداث و راه اندازی آبشار رنگین کمان پل آزادگان 8 آذر 94
4-210 اصلاح ردیف هایی از بودجه سال 94 مربوط به فروش اموال منقول و غیر منقول 8 آذر 94
4-207 تهیه قیر توسط شرکت پخش قیر جنوب 4 آذر 94
4-205 تفکیک پلاک 1/34بخش 2 آقای بزرگ عالم زاده 20 آبان 94
4-204 تفکیک پلاک 5278/905 12 آبان 94
4-203 واگذاری 23/1مترمربع گذر انحرافی به آقای زنده علی دهقانی 3 آبان 94
4-201 فروش 15 قطعه زمین 3 آبان 94
4-200 واگذاری مقدار 35مترمربع به خانم زارع زاده 3 آبان 94
4-199 افزایش طبقات و خرید تراکم بر اساس عرض معبر 3 آبان 94
4-197 کاهش جرائم دیر کرد عوارض و بهای خدمات 27 مهر 94
4-196 تشویق شهروندان به مشارکت عمومی پرداخت عوارض همراه با جایزه 21 مهر 94
1 2 3 4 5