صفحه اصلی :: حقوق و وظایف شهروندی - صفحه 1

حقوق و وظایف شهروندی

وظایف وحقوق شهروندی

بسم الله الرحمن الرحیم درقبال وظایف مصرح درقانون براي مدیریت شهري که دربرگیرنده حقوق شهروندي نیزمیباشد ، متقابلآ شهروندان در ارتباط باشهر و مدیریت شهري داراي وظایف و تکالیفی هستند که عمل به این وظایف و تکالیف در ارتباط دو سویه با حقوق آنها...

انسان موجودی اجتماعی است

انسان موجودی اجتماعی است ودر بستر تعامل با محیط وجامعه خود رشد نموده،وهمواره تلاش می کند تا محیط را مطابق با نیازهایش تغیر داده ومالک آن گردد. وی دراین فرایند با دریافت اطلاعات از محیط اطراف به صورت مستقیم یا غیر مستقیم آموزش می بیند .   محیط...

حقوق و وظایف شهروندی؛ سخن آغازین

بسم الله الرحمن الرحیم در این نوشتار سعی ما بر این است تا به بررسی خاستگاه شکل گیری شهروندی ، تعریف شهروند و انواع حقوق شهروندی از منظر کلان ؛ و در مباحث بعدی این موضوع را در قالب یک شهر (حقوق و وظایف) به شیوه ای مختصر و مفید مورد کنکاش قرار دهیم...