صفحه اصلی :: حقوق شهروندی - صفحه 1

حقوق شهروندی

انسان موجودی اجتماعی است

انسان موجودی اجتماعی است ودر بستر تعامل با محیط وجامعه خود رشد نموده،وهمواره تلاش می کند تا محیط را مطابق با نیازهایش تغیر داده ومالک آن گردد. وی دراین فرایند با دریافت اطلاعات از محیط اطراف به صورت مستقیم یا غیر مستقیم آموزش می بیند .   محیط...