صفحه اصلی :: در شهر

۷۰۰ متر از شبکه آب و فاضلاب خیابان منوچهری شوشتر بازسازی شد.

 

۷۰۰ متر از شبکه آب و فاضلاب خیابان منوچهری شوشتر بازسازی شد.

مدیر امورآب و فاضلاب شوشترگفت: ۷۰۰ متر از شبکه آب و فاضلاب خیابان منوچهری از توابع منطقه دروازه این شهرستان اصلاح و بازسازی شد.

مهندس بنیادی اظهارداشت: در راستای بخشی از تعهدات امور آب و فاضلاب شهر شوشتر۷۰۰ متر از شبکه به همراه ۷۰ انشعاب آب اصلاح وبازسازی واستاندارسازی گردیدند.

 

بنیادی گفت: به منظور جلوگیری از هدر روی آب در شهرشوشترعملیات شناسایی و ترمیم محل هایی که دچار نشتی آب بودند به اجرا درآمده است.

وی افزود: انجام این عملیات موجب رضایتمندی ساکنین خیابان فوق شده است.

 ایشان با اشاره به این که آب مایه حیات است تاکید کرد : با توجه به فصل گرما و استفاده بیش از اندازه حد مجاز ار آب مردم در مصرف آب صرفه جویی کنند.

منهدس بنیادی یکی از مدیران فعال وهمیشه حاضر درعملیات اجرایی پروژهای ابفا به همرا پرسنل زحمتکش وی می باشد.13 شهريور 93