صفحه اصلی :: در شهر

انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر دزفول بی‌نتیجه ماند

انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر دزفول بی‌نتیجه ماند

انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر دزفول به‌دلیل بروز پاره‌ای اختلافات بی‌نتیجه ماند.

به گزارش خبرگزاری فارس از دزفول، پس از یک سال از گذشت فعالیت شورای اسلامی شهر دزفول، ظهر امروز قرار بود انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر برگزار شود که به علت اختلافات بین اعضای شورای شهر تاکنون نتیجه‌ای نداشته است.

با توجه به تأخیر پیش آمده در برگزاری جلسه، اعضای شورای شهر، پشت درب‌های بسته بدون حضور خبرنگاران به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند تا برخی از اختلافات خود را حل کنند.

به گزارش خبرگزاری فارس، با توجه به نتیجه نگرفتن از تشکیل جلسه، برخی از اعضای شورا شهر، صحن جلسه را ترک کردند.

این در حالی‌ است که اعضای شورای شهر بر همدلی و یکپارچگی بین خود تاکید کرده در صورتی که واقعیت امر، دو گروه شدن اعضای شورای شهر دزفول را به دنبال داشته است.

 15 شهريور 93