صفحه اصلی :: در شهر

مشکل افت فشار آب شوشتر برطرف شد

رئیس اداره آب و فاضلاب شوشتر گفت: لوله های آب این منطقه که بیش از چهل سال قدمت داشته و معیوب بودند تعویض و جایگزین آن ها لوله های جدید با قطر یک اینچ شد.

علیرضا بنیادی با اشاره به حل مشکل فشار آب در برخی مناطق این شهرستان اظهار داشت: مشکل افت فشار ساکنان منطقه مسجد امام حسین (ع) شوشتر مرتفع شد.

وی با بیان فعالیت های انجام شده جهت حل مشکلا فشار آب شهری افزود: با تلاش کارکنان اداره آبفای شوشتر، در بخش قدیمی شهر بیش از ۶۰ متر مربع از کوچه های تنگ و باریک منطقه مسجد امام حسین (ع) شوشتر حفاری و لوله گذاری شد.

رئیس اداره آب و فاضلاب شوشتر گفت: لوله های آب این منطقه که بیش از چهل سال قدمت داشته و معیوب بودند تعویض و جایگزین آن ها لوله های جدید با قطر یک اینچ شد.

 

بنیادی تصریح کرد: پس از جایگزینی لوله های آب، آب این منطقه از امروز وارد مدار شد و مشکل افت فشار آب در این منطقه برطرف شده است.10 آذر 93