صفحه اصلی :: در شهر

طی حکمی غفار پوربختیار رئیس دانشگاه جامع شوشتر شد.

*غفار پوربختیار عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر و معاون پژوهشی این دانشگاه طی حکمی به عنوان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی جامع شوشتر انتخاب شد و بزودی برای این سمت معرفی می شود.12 آذر 93