صفحه اصلی :: در شهر

قطعی موقت وچند ساعته آب شرب شهر شوشترفردا دوشنبه.

قطعی آب شرب شهرستان شوشتر.

باتوجه به تماس مدیریت ابفا شوشتر مبنی براطلاع رسانی به شهروندان جهت قطعی اب در روز چهارشنبه  آب شرب شهرستان شوشتر بعلت جابجایی کامل و برق رسانی به مخزن در حال احداث آب شرب شهرستان شوشتر در تاریخ  ۹۳/۱۱/۱۳ از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۰:۳۰ قطع میباشد.

روابط عمومی آبفا شهری از همشهریان درخواست  همکاری لازم مردم را تا رفع مشکل با آن اداره خواستار شد .12 بهمن 93