صفحه اصلی :: در شهر

آب شرب شهر شوشتر فردا سه شنبه به مدت 3ساعت قطع می باشد

باتوجه به اعلام مدیریت اداره ابفا قطعی اب شرب شوشتر به فردا سه شنبه مورخ 93/11/14 از ساعت 7/30 صبح الی 10/30 همانروز موکول شد . که این قطعی بعلت جابجایی کامل و برق رسانی به مخزن در حال احداث آب شرب شهرستان شوشتر در تاریخ  93/11/14از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۰:۳۰ قطع میباشد.

 13 بهمن 93