صفحه اصلی :: در شهر

افتتاح مرکزجدید امور مالیاتی در شوشتر

افتتاح مرکزجدید امور مالیاتی در شوشتر

: سایت و مرکز جدید امور مالیاتی شهرستان شوشتر روز شنبه با حضور معاون پشتیبانی استانداری خوزستان ومدیرکل امورمالیاتی ودارایی افتتاح شد، این مرکز در زمینی به مساحت ۲۵۰مترمربع و اعتباری بالغ بر پنج میلیارد ریال احداث شده است. محمد کاویانی مدیرکل امورمالیاتی استان خوزستان در آیین افتتاحیه ی این سایت گفت: سایت یاد شده […]

، این مرکز در زمینی به مساحت ۲۵۰مترمربع و اعتباری بالغ بر پنج میلیارد ریال احداث شده است.

محمد کاویانی مدیرکل امورمالیاتی استان خوزستان در آیین افتتاحیه ی این سایت گفت: سایت یاد شده در اجرای طرح جامع مالیاتی ، بمنظور ارتقای سطح کیفی خدمات و تکریم ارباب رجوع راه اندازی شده است.

وی افزود: با راه اندازی این سایت شاهد تحول درتسریع امور و بهبود خدمات رسانی در شهرستان شوشتر خواهیم بود.

کاویانی با اشاره به طرح جامع مالیاتی در استان خوزستان گفت:با اجرای این طرح در استان می توانیم بصورت مستند و مستدل تر کار اخذ مالیات را انجام دهیم.

مدیرکل امورمالیاتی استان خوزستان اضافه کرد:مشابه این سایت بزودی در بیشتر شهرستان های استان به منظور صرفه جویی در وقت ارباب رجوع و ارتقای کیفی خدمات راه اندازی خواهد شد.

 

طرح جامع اطلاعات مالیاتی بر اساس تکلیف قانون برنامه چهارم توسعه مبنی بر تامین کل بودجه جاری دولت از محل درآمد مالیاتی و جدا شدن از درآمد نفتی تدوین شده است و ضرورت رها شدن اقتصاد از اتکا به فروش نفت و تکیه بر مالیات در آن لحاط شده است.(یرگرفته از سایت شوشتر روز)24 خرداد 94