صفحه اصلی :: اخبار شورا

موافقت تمام اعضای شورابا استعفای شهردار با 11رای

براساس نامه ارسالی شهرداردر تاریخ 94/5/5 مبنی بر درخواست استعفای ایشان در روز 94/5/6 با تشکیل جلسه فوق العاده راس ساعت 14 موارد زیر مورد تصویب قرار گرفت. ضمن تشکر از کلیه زحمات آقای مهندس دور شهردارمحترم وپرسنل ،

خدوم ایشان براساس رعایت تمام مصالح اعم ازمصلحت شهردار تا پرسنل شهرداری ،شهروندان گرامی واعضای شورای شهر ،همه اعضابه درخواست کتبی استعفای آقای شهردارپاسخ مثبت دادند وهمچنین تمام اعضای شورا نسبت به انتصاب آقای مهندس اسکندری جهت سرپرستی شهرداری موافقت نمودند.ضمن انکه درجهت انتخاب شهردار جدید درجلسات آینده شورا تصمیم گیری خواهد شد 6 مرداد 94