صفحه اصلی :: اخبار شورا

سوابق مدیریتی واجرایی مهندس مهراب فلفسی زاده شهردار جدیدومنتخب شورای اسلامی شهر شوشتر

1- فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته مهندسی شهرسازی از دانشکده هنر ومعماری دانشگاه دولتی شیرازدر سال 85

2- مدرس دانشگاه پایه 2 طراحی ونظارت سازمان نظام مهندسی استان خوزستان 

3- پرسنل استانداری خوزستان

4- شهردار مسجدسلیمان درسال88 الی 90

5- شهردار منطقه 7 اهواز به مدت 2سال

6- مدیرعامل سازمان بهسازی ونوسازی شهرداری اهواز حدود 2سال 

7- مشاور شهر سازی معازنت عمرانی استانداری خوزستان 

8- عضویت در هیئت مدیره سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری اهواز 

9- مشاوره شهرداری شیراز وسازمان مسکن و شهرسازی استان فارس درحوزه طرحهای جامع وتفصیلی وبه عنوان مشاور حقیقی بنیاد مسکن استانهای فارس وخوزستان وکهگیلویه وبویر احمد در زمینه تهیه طرحهای روستایی 

10- عملکرد مثبت درحوزه های اجرایی وعمرانی درمدیریت های قبلی12 مرداد 94