صفحه اصلی :: اخبار شورا

مراسم کلنگ زنی پروژتقاطع غیرهمسطح(زیرگذر)

به همت والای آیت الله موسوی جزایری وبا تامین اعتبار استاندار محترم دکتر مقتدایی وپیگیریهای مجدانه شورای اسلامی شهر و فرماندارمحترم وشهردار ساعت 9/30 روز سه شنبه مراسم کلنگ زنی زیرگذر کمربندی باحضور استاندار محترم برگزار خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8 شهريور 94