صفحه اصلی :: اخبار شورا

برگزاری انتخابات سومین سال هیئت رئیسه چهارمین دوره شورای اسلامی شهر شوشتر

در مورخ 94/6/19 راس ساعت 19 پنجشنبه جلسه شورای اسلامی شهر شوشتر با دستور انتخابات سومین سال چهارمین دوره شورای شهر تشکیل گردید . دراین جلسه که با اکثریت اعضا تشکیل گردید . با ریاست غلامعلی شاهمرادیان رئیس سنی شورا آغاز گردید ودرپیرامون موضوع جلسه وهمچنین کاندیدای اعضا جهت هیئت رئیسه بحث وتبادل نظر گردید وهمچون رای گیریهای قبلی درهرزمینه کلیه اعضا با تفاق نظر به رای گیری پرداختند که به ترتیب زیر هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر برای سومین سال انتخاب گردید.لازم به ذکر است که اقای ابراهیم محمودی کوهی به دلیل مرخصی دراین جلسه حضور نداشت.

 

 

 

1- رئیس شورای اسلامی شهر                      غلام سلطانیان  10 رای

2- نایب رئیس شورای اسلامی شهر              اسحق عسکری  10رای

3- دبیر شورای اسلامی شهر                 غلامعلی شاهمرادیان10رای

4- خزانه دار شورای اسلامی شهر          حمید جاگیر            10رای20 شهريور 94