صفحه اصلی :: اخبار شورا

صحن و سرای مزار شیخ شوشتری توسط شهرداری ساماندهی و آسفالت شد

صحن و سرای مزار شیخ شوشتری توسط شهرداری ساماندهی و آسفالت شدبا توجه به نزدیک شدن به ایام عزاداری محرم وورود دستجات عزاداری در روزهفتم محرم به مرقد مطهر علامه شیخ شوشتری رحمته الله علیه ،شهرداری شوشتر با تمام تجهیزات ونیروی انسانی به مدت 2هفته در ورودی وصحن اقدام به زیرسازی، خاکریزی وخاکبرداری واسفالت نموده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 29 مهر 94