صفحه اصلی :: اخبار شورا

احداث 2 زمین چمن مصنوعی توسط شهرداری وشورای شهر شوشتر(پارک شهیدمطهری وفرهنگ شهر)

با توجه به برنامه ریزی کمیسیون ورزش شورای اسلامی شهر وحضور هیئت های ورزشی درشورا اولویت های ورزشی ازجمله توزیع توپ وتوروالیبال وفوتبال در اکثر مناطق شهری ، وهمچنین برنامه ریزی جهت اجرا ونصب چمن مصنوعی درمناطق مختلف شهری بعد از اجرای اولین چمن مصنوعی درپارک داریون وبرنامه ریزی جهت 2چمن دیگر مراحل نصب واجرای اغاز گردید.وتاپایان بهمن ماه یه بهره یرداری می رسد.12 بهمن 94