صفحه اصلی :: اخبار شورا - صفحه 19

اخبار شورا

15 16 17 18 19

معرفي اعضاي هيأت رئيسه جديد و كميسيونها به شهرداري

  جناب آقاي مهندس دور  شهردار محترم شوشتر با سلام   احتراما" با عنايت به تغييرهيات رئيسه و اعضاي محترم كمسيونهاي ماده 100و ماده 77 و ماده 5 به شرح ذيل هيات رئيسه جديد و اعضاء كمسيونهاي ذكر شده معرفي ميگردد.   1.حاج حميد...

15 16 17 18 19