جاذبه هاي طبيعي و روستاهاي تاريخي

 1-  سواحل رودخانه كارون و شعبات آن
سواحل رودخانه كارون – بيشه زار ها  - پل كابلي و كوههاي اطراف شوشتر كه از جمله آنها كوه فدلك مي باشدنيز از ديگر جاذبه هاي اين شهر مي باشند.كوه فدلك يكي از قلل زاگرس در منتهي اليه كوههاي بختياري بوده كه در شمال شهرستان شوشتر به ارتفاع 320 متر از سطح دريا واقع شده است. مسير دسترسي به آن شني بوده و متاسفانه فاقد هرگونه تاسيسات زير بنايي مانند كمپ ،،سرويسهاي بهداشتي،اورژانس و خدمات پزشكي و ... مي باشد.ولي با اين وجود مورد استقبال خيل عظيمي از مردم شهر وگردشگران  داخلي قرار مي گيرد .

از ديگر جاذبه هاي طبيعي مي توان ازروستاهاي زيباي اطراف شوشتر نام برد كه مهمترين آنها به قرار ذيل مي باشند:

   2- روستاي بقعه شعيب نبي
اين بقعه در روستاي حسام آباد واقع در دشت ميان آب شوشتر مي باشد در اين مكان دو  مزار وجود دارد  كه يكي از آنها، بنا به روايت منابع تاريخي مدفن شعيب پيامبر مي باشد . در حال حاضر بعنوان يكي از مراكز مهم  زيارتي مورد توجه اهالي شهرستان شوشتر و استان خوزستان  بوده و در فصول مختلف سال پذيراي جمع كثيري از زائران مي باشد . اين اثر در حاشيه رود گرگر واقع شده كه اين امر موجب افزايش جاذبه هاي اثر گرديده است .  

  3- روستاي راهدار
 اين روستا در 45 كيلومتري  شرق شهر شوشترو درمسير فرعي جاده شوشتر به مسجدسليمان قرار گرفته است.وجود چشم اندازهاي طبيعي دشت و كوهستان، عبور رودخانه آب شور، همچنين معماري سنگي و دست نخورده و نيز بافت روستايي از مشخصات بارز اين روستاي قديمي مي باشد.

    4- روستاي كوه زر
روستاي كوه زر يكي از روستاهاي بسيارزيبا در مسير شوشتر به عقيلي مي باشد كه در پيرامون خود جاذبه هاي تاريخي و چشم اندازهاي بسيار زيبائي دارد. جاذبه هايي نظير بند چرخاب گرد، سايت تاريخي چرخاب گرد  ، چشمه يوز ، اشكفت اناري وگوردخمه هاي داراچيتي و...كه هركدام به نوبه خود از اهميت فراواني برخوردارند .  اين روستاي كوچك  از 3 محله تشكيل شده است . از نكات مهم اين روستا  فرم معماري آن مي باشد   كه بسيار شبيه  خانه هاي  قديم شوشتر است . در بعضي از خانه ها ي اين روستا شوادان وجود دارد كه د ر كمتر روستايي اين معماري ارزشمند مشاهده مي شود كه اين خود گواهي بر پيشينه اين روستا مي باشد.